BOVA

Proizvođač: VDL Bova
Model: Magiq
Tip: MHD 12.380
Godina proizvodnje: 2003
Broj sedišta: 51
Oprema:

Sva prateća oprema.


Cena: 1.00 € po pređenom kilometru
(po prodajnom kursu NBS)