VDL BOVA

Proizvođač: VDL BOVA
Model: MAGIQ
Tip: XHD 139,430
Godina proizvodnje: 2005
Broj sedišta: 63
Oprema:

Sva prateća oprema.


Cena: 1,1 € po pređenom kilometru
(po prodajnom kursu NBS)